570 views 0 comments

Medzinárodná partička
BKLOKYBB vs. SKUP Olomouc

by on 1. marca 2014
 

V sobotu 1. : marca sa nám podarilo zorganizovať priateľské športové popoludnie, ktorého boli účastné družstvá BKLOKYBB a SKUP Olomouc. Možno si poviete: Nič nezvyčajné. Zastúpenie týmito družstvami však v sebe nieslo dávku nostalgie. Stretli sa tam dvaja bývalí spoluhráči, ktorí stáli pri začiatkoch bedmintonu na Slovensku. Páni Štefan Vaško a Vladimír Tomášek sa stretávali spolu na kurtoch pred 40-timi rokmi. V tom čase hájili farby klubu Slávia Žilina. Podujatie prinieslo so sebou okrem neúprosných bedmintonových duelov aj dávku nostalgických rozhovorov, pri ktorých smiech neostal v úzadí. Bedminton a smiech jednoducho patria k sebe, čoho dôkazom bolo aj toto podujatie. Ďakujeme priateľom z družobného klubu SKPU Olomouc, že nás poctili svojou spoločnosťou a zároveň veríme, že aj toto podujatie sa stane jednou z tradícií v našom klube. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by sa malo konať na pôde SKUP Olommouc.

Organizátor podujatia

BKLOKYBB n.o.

Hlavný partner podujatia

SKUP Olomouc

Miesto a termín konania

Miesto YONEX Aréna BB
Termín 01. 03. 2014
Details
 
Druh Podujatia
Hover To Rate
User Rating
 
Informovanosť o podujatí

 
Organizácia podujatia

 
Priebeh podujatia

User Score

You have rated this

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response 

Informovanosť o podujatí

Organizácia podujatia

Priebeh podujatia