História bedmintonu

 

 

 
Mesto Banská Bystrica sa môže pochváliť bohatou históriou v oblasti športu. Športové hnutie v Banskej Bystrici a celom okrese sa dostalo na vyššiu úroveň príchodom armádneho družstva v roku 1965. Medzi najrozšírenejšie športy patrili atletika, futbal, hokej, basketbal. K obľúbeným športom sa zaradilo aj lyžovanie. Športová aktivita sa neprejavovala len v samotnom športovaní, ale aj v organizovaní významných podujatí. Telovýchova sa organizovaným týchto podujatí zúčastňovala na celkovom spoločenskom a kultúrnom dianí v okrese a poskytovala pracujúcim bohaté športové zážitky.
V šesťdesiatych rokoch vznikli ďalšie úspešné športy ako športová gymnastika, vzpieranie, cyklistika, stolný tenis, plávanie a v neposlednom rade aj bedminton. V tejto práci sa budeme snažiť priblížiť históriu bedmintonu v Banskej Bystrici.
Bedminton v Banskej Bystrici vznikol v roku 1967 príchodom Štefana Vaška z Košíc, kde aktívne hrával už od roku 1962 za oddiel Lokomotíva Košice. V Banskej Bystrici sa stretol s Ing. Šperkom, s ktorým oslovili TJ Lokomotíva Banská Bystrica. O možnosť vytvorenia ďalšieho oddielu v telovýchovnej jednote. Výbor TJ Lokomotíva Banská Bystrica ich žiadosti vyhovel.
Od roku 1967—1968 vznikol bedmintonový oddiel TJ Lokomotíva Banská Bystrica. V týchto rokoch sa začala hrať súťaž družstiev v rámci celého Slovenska, ktorú už obsadzovali aj hráči z Lokomotívy Banská Bystrica. Prvými hráčmi družstva boli Ing. Šperka, Štefan Vaško, Július Ďurjak, Ján Hruška, Ján Nitran, sestry Niedelové, Ing. Salvová, Margita Bubelová. V roku 1968 k nim pribudol Vladimír Gregor, Ing. Sedlář, Štefan Makovický, neskoršie Crhounek. Začalo sa aj s prípravami na budovanie družstva dorastu.
Medzi prvé registrované stretnutie Lokomotívy Banská Bystrica patrí prvý priateľský zápas s oddielom Spoje Bratislava, ktorý vznikol v tom istom roku ako Lokomotíva Banská Bystrica. Zápas sa konal 24.9.1967 v telocvični na Jelačičovej ulici číslo 19 v Bratislave. Víťazom sa stala Lokomotíva Banská Bystrica v pomere 2:9.Druhé priateľské stretnutie sa uskutočnilo 8.10.1967 v Banskej Bystrici, v telocvični na Nábreží Duklianskych hrdinov číslo 6. Víťazom sa opäť stala Lokomotíva Banská Bystrica, ktorá vyhrala v pomere 8:3 vo všetkých kategóriách: jednotlivci, štvorhra mužov, štvorhra žien, zmiešané štvorhry.

Bedminton v Banskej Bystrici sa začal súťažne hrávať na jeseň v roku 1967. Založením oddielu sa Lokomotíva Banská Bystrica dostala do súťaže družstiev. Podmienkou pre účasť v tejto súťaži bolo vytvorenie družstva dorastu, ktoré trénovalo spolu s dospelými v telocvični na Nábreží Duklianskych hrdinov. V prvej triede piateho kola preborov v oblasti miešaných družstiev dospelých a dorastencov sa družstvo dospelých umiestnilo na piatom mieste, družstvo dorastu na šiestom mieste. Súťaž vyhralo družstvo Lokomotíva Košice.
V šiestom poslednom súťažnom kole prvej triedy, sa Lokomotíva Banská Bystrica umiestnila na piatom mieste a družstvo dorastu obsadilo posledné šieste miesto. Celú súťaž vyhralo družstvo Lokomotíva Košice aj u dospelých aj u dorastu.

Na majstrovstvách SR, ktoré sa konali 20.—21.4.1968 v Košiciach boli prítomní aj hráči Lokomotívy Banská Bystrica a to v zastúpení Štefana Vaška, Ing. Šperku, Vaškovej. V dvojhre mužov sa Vaško umiestnil na deviatom mieste a Ing. Šperka na poslednom 32 mieste.
V dvojhre žien sa Vašková umiestnila na piatom mieste z 15 žien. Vo štvorhre mužov sa podarilo Vaškovi s partnerom Konečným so VŠD Žilina umiestniť na štvrtom mieste. Tretie miesto vybojovali vo štvorhre žien Vašková s partnerkou Mártonovou s Košíc, čo považujeme za prvý veľký úspech od založenia oddielu Lokomotívy Banská Bystrica.
O rok neskôr na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa opäť konali v Košiciach 8.—9.3.1969 potvrdili Vaško s partnerom Konečným štvrté miesto. V dvojhrách mužov a žien sa nepodarilo hráčom Lokomotívy umiestniť na prvých štyroch miestach.
V roku 1969 hrá Lokomotíva Banská Bystrica v II. bedmintonovej lige po jedenástich zápasoch na šiestom mieste, ale do skončenia ligy ostáva veľa kôl. Dúfame, že sa situácia zlepší a zlepšia sa aj výkony hráčov.

Tabuľka II. ligy v bedmintone: 1. Lokomotíva Košice B 11 10 1 0 69:19 32
2. VSS Košice 11 9 0 2 64:24 29
3. Slávia Žilina 11 7 2 2 61:27 27
4. Maratón Košice 11 7 1 3 58:30 26
5. VŠT Košice 11 4 1 6 37:51 20
6. Lok. Banská Bystrica 11 1 2 8 27:81 15
7. Lok. Nitra 11 1 1 9 21:67 14
8. Spoje Bratislava 11 1 0 10 15:73 13

(Smer. 21. ročník, 1969, 31. číslo).

Od roku 1970 nastúpila nová generácia známa až dodnes. V tom čase to boli dorastenci Ľubomír Schmidtmayer, Budinský, Prochádzková. Táto generácia po určitom čase začala dosahovať veľmi slušné výsledky.
Rok 1970 bol prvý krát úspešný pre trénera, ale aj hráča Štefana Vaška, ktorému sa podarilo na majstrovstvách Slovenska v Košiciach 18. – 19.4 1970 vybojovať s partnerom Šandorčínom z Košíc tretie miesto. Považujeme to za úspech keďže prvé tri miesta v posledných rokoch obsadzovali len mužstvá z Košíc.

Bedmintonisti na Slovensku budú mať tohto roku už piate majstrovstvá. O tituly budú bojovať dospelí v sobotu a v nedeľu v Banskej Bystrici. Slovenský zväz bedmintonu poveril jeho usporiadaním oddiel Lokomotívy, ktorý štartuje v II. lige. V Banskej Bystrici sú po prvý raz. Na majstrovstvách bude štartovať 32 mužov a 16 žien z 8 oddielov, okrem bedmintonistov domácej Lokomotívy, ktorá môže postaviť ľubovoľný počet hráčov. Najviac štartujúcich bude z Košíc – Lokomotíva (11), Maratón (6), VSS (4), Slávia VŠT (4), ďalej štvorica z Lokomotíva Nitra, traja zo Slávie VŠD Žilina a dvaja zo Spojov Bratislava. Hrať sa bude vylučovacím systémom. V telocvični Odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií na Podlavickej ceste rozdajú teda v nedeľu päť titulov (Smer. 23. ročník, 1971, 73. číslo).
„V Banskej Bystrici sú po prvý raz mimo Košíc a verí, že sa úlohy usporiadateľa zhostíme dobre. Minuloročným majstrom nevyrástla ešte silná konkurencia. K favoritom pribudli výborné dorastenky Ferková a Kehrová“(Štefan Vaško).
Banskobystrická Lokomotíva sa úlohy usporiadateľa zhostila výborne, čo potvrdil aj predseda SZB Ing. J. Köver. Po sobotňajších bojoch v telocvični Odborného učilišťa pôšt a telekomunikácii sa dostali všetky kategórie do semifinále. V nedeľňajších finálových bojoch demonštrovali hráči košických oddielov svoju suverenitu. Vo finále dvojhry mužov Šandorčín stačil Kozákovi iba v prvom sete na začiatku. Finále dvojhry žien bolo záležitosťou dorasteniek Ferkovej a Kehrovej. Jedine v štvorhre mužov našli Košičania zdatných súperov v kombinovanej dvojici Vaško z Lokomotívy Banská Bystrica a Šandorčín Maratón Košice, ktorá popreháňala víťazný pár Kozák – Köver Medaily pre náš kraj získali okrem Vaškovej striebornej vo štvorhre mužov, Stehlíková v dvojhre žien a Salvová spolu s partnerom Lászlom z Lokomotívy Košíc v zmiešanej štvorhre (Smer. 23. ročník, 1971, 74. číslo).

Spomenieme niektoré finálové výsledky a poradie:

Dvojhra mužov: Kozák (Lok. Košice) – Šandorčín (Maratón Košice) 15:9, 15:6
3. miesto Žuffa (Lok. Košice)
4. miesto Vaško (Lok. Banská Bystrica)
Dvojhra žien: 1. miesto Ferková (Lok. Košice)
2. miesto Kehrová (Lok. Košice)
3. miesto Stehlíková (Lok. Banská Bystrica)
Štvorhra mužov: Kozák, Köver (Lok. Košice) – Vaško, Šandorčín (Lok. Banská Bystrica, Maratón Košice) 15:4, 18:17
3. miesto Starec, Žuffa (Lok. Košice)
Zmiešané štvorhry: Kozák, Ferková (Lok. Košice) – Žuffa, Plačková (Lok. Košice, VSS Košice) 15:8, 18:17
3. miesto Lászlo, Salvová (Lok. Košice, Lok. Banská Bystrica)

Na majstrovstvách Slovenska v bedmintone sa po dlhých rokoch podarilo porušiť hegemóniu Košičanov Štefanovi Vaškovi z Banskej Bystrice. Obral ich o striebro vo štvorhre spolu so Šandorčínom a v singli bol štvrtým najlepším hráčom Slovenska. „Výbušný, senzitívny a podsaditý Štefan bol prvým, čo zasadil korene bedmintonu v Banskej Bystrici. Už pred 10 rokmi mu učarovala operená loptička v kolíske slovenského bedmintonu v Košiciach a už päť rokov spolu s ďalšími propagátormi bedmintonu Ing. Petrom Šperkom získavajú ďalších adeptov tohto športu. Sú najúspešnejším oddielom Lokomotívy – hrajú v II. lige. Pre farby svojho patróna by však priniesli ešte viac úspechov, keby našli viac pochopenia a mali lepšiu finančnú podporu“(Smer. 23. ročník, 1971, 75. číslo).

Po úspešných majstrovstvách SR, ktoré usporiadala Lokomotíva Banská Bystrica, sa v Prahe konali majstrovstvá ČSSR v bedmintone, kde štartovali aj hráči zo Slovenska medzi nimi Štefan Vaško, Stehlíková (Smer. 23. ročník, 1971, 85. číslo).
Na majstrovstvách ČSSR v bedmintone štartovali v konkurencii 32 mužov a 14 žien aj Vaško a Stehlíková z Lokomotívy Banská Bystrica. V telocvični Spojov Praha najlepšie umiestnenie dosiahol Vaško spolu so Šandorčínom z Koších vo štvorhre, kde obsadili 6. miesto. V dvojhre mužov sa Vaško umiestnil na 20. mieste a Stehlíková v dvojhre žien na 11. mieste (Smer. 23. ročník, 1971, 86. číslo).
V roku 1972 sa majstrovstvá SR, v Košiciach skončili prekvapujúco. Prvý raz v histórii získali tituly pretekári z oddielov mimo Košíc. Na prekvapení sa okrem Holobradého hráča Lokomotíva Nitra podieľal i hráč banskobystrickej Lokomotívy Vaško. Spolu so Šandorčínom získali prvý titul majstra Slovenska vo štvorhre v histórii pre družstvo TJ Lokomotíva Banská Bystrica (Smer. 24. ročník, 1972, 32. číslo).
„Boli to najprekvapujúcejšie majstrovstvá, najmä pre hráčov Lokomotívy Košice, ktorá ich usporiadala. Prvý raz sa podarilo prelomiť ich hegemóniu. Bronz získali aj kolegyne Ing. Salvová so Stehlíkovou vo štvorhre a spolu so Salvovou sme si priniesli aj striebro z miešanej štvorhry“(Štefan Vaško).

Konečné výsledky z majstrovstiev Slovenska, Košice, 1972 vo štvorhre mužov:
1. miesto: Vaško Štefan, Šandorčín Ján
2. miesto Kozák Jaroslav, Rusnká Ladislav
3. miesto Holobradý Konštantín, Vindiš Jozef
4. miesto Konečný Cyril, Krchňák Antonín
Sezóna v roku 1973 zaznamenala pre Lokomotívu Banská Bystrica výrazne zmeny. Vytvorili sa podmienky aké neboli k dispozícii nikdy predtým. Družstvo Lokomotívy malo možnosť trénovať na štyroch kurtoch v telocvični Strednej priemyselnej školy spojovej techniky Jozefa Murgaša. Vďaka patrí riaditeľstvu školy a prof. Adamovi Striežovi (Smer. 25. ročník, 1973, 228. číslo).
Pred štartom II. ligy mala Lokomotíva k dispozícii z mužov Záreckého, Gregora, Ing. Šperku, Vaška. Z viacerých žien sa ráta s dvoma hráčkami Ing. Salvovou a Niedelovou. Základ dorasteneckého celku tvoria Schmidtmayer, Procházková a Gajdošová. Lokomotíva sa môže stať favorizovaným košickým celkom za priaznivých okolností vyrovnaným partnerom, čo predznamenal aj začiatok sezóny. Na 1. kvalifikačnom turnaji v Bratislave, všetkých prekvapila dorastenka Ľuba Procházková, ktorá obsadila v singli 2. miesto a v štvorhre žien spolu s Košičankou Ivanovičovou zvíťazila. Crhounek bol spomedzi 36 hráčov siedmy (Štefan Vaško).
Posledným kolom sa skončil ďalší ročník SNL dorastencov v bedmintone, ktorý priniesol úspech Lokomotívy Banská Bystrica v podobe 2. miesta za víťaznou Lokomotívou Košice a pre oboch postup na majstrovstvá ČSSR dorasteneckých družstiev, ktoré sa konali v Banskej Bystrici.
Konečné poradie po skončení SNL dorastencov:
1. Lokomotíva Košice 28
2. Lokomotíva B. Bystrica 22
3. Spoje Bratislava 20
4. VŠT Košice 17
5. VSS Košice 13
6. VŠD Žilina 7
7. Lokomotíva Nitra 4
8. Maratón Košice 1
(Smer. 26. ročník, 1974, 80. číslo).

V siedmom roku účinkovania Lokomotívy v SNL sa podaril pekný výsledok družstva. Pričinili sa oň nádejní bedmintonisti Crhounek, Schmidtmayer, Procházková, Gajdošová a Ličková, pod vedením trénerov Vladimíra Gregora a Štefana Vašku.
V individuálnych súťažiach na majstrovstvách SR získali tri bronzové medaily a traja štartovali aj na majstrovstvách ČSSR. Na výraznom vzostupe výkonnosti mal veľkú zásluhu svojimi výkonmi tragicky zahynutý Crhounek.
Na celoštátnych turnajoch a majstrovstvách sa prebojovávali medzi najlepších hráčov súťaže. Postupne zbierali tituly majstrov Slovenska. Schmidtmayer a Sliacka získali niekoľko titulov v miešanej štvorhre. Schmidtmayer sa stával medailistom aj v ostatných disciplínách. Títo mladí hráči aj po odchode z Banskej Bystrice pokračovali vo veľmi dobrých výsledkoch a po skončení štúdia sa opäť vrátili do TJ Lokomotívy Banská Bystrica.
V roku 1975 na majstrovstvách SR v Trnave 15.—16.2.1975 sa podarilo hráčom Lokomotívy Banská Bystrica vybojovať v dvojhre žien len štvrté miesto aj to zásluhou Procházkovej. Vo štvorhre mužov obsadili štvrté miesto Gregor s Vaškom.

Uplynulý týždeň priniesol najvýznamnejší úspech v histórii banskobystrického bedmintonu. Naoko skromný, ale cenný. Pričinili sa oň nádejní mladí adepti športu s operenou loptičkou. Z košického šampionátu dorastu si priviezli dorastenci Lokomotívy Banská Bystrica 5 medailí, z nich tri majstrovské. Je to tiež dobrá vizitka práce trénera Štefana Vašku, dlhoročného aktívneho hráča a činovníka bedmintonu u nás.
V doterajšej deväťročnej histórii oddielu Lokomotívy schádzali sa do vitríny iba strieborné a bronzové medaily. Jedinú medailu získal Vaško spolu s Košičanom Šandorčínom vo štvorhre. Na medailu svojho trénera nedávno nadviazala jeho odchovankyňa Ľuba Procházková. Hneď tromi titulmi, na ktorých však mali podiel i jej spoluhráči. Pre všetkých troch to bol úvod do úspešnej záverečnej fázy ich dorasteneckého veku. V súčasnosti predstavujú slovenskú špičku a Procházková i československú špičku. Dôkazom toho sú i celoštátne klasifikačné turnaje. Z doterajších jeden vyhrala a v jednom obsadila druhé miesto. Na majstrovstvách Slovenska vyhrala dvojhru a štvorhry spolu s oddielovou kolegyňou Ličkovou a Žilinčanom Mazúrom.
Tréner Vaško za tých päť rokov dobre poznal svoju zverenkyňu. Technikou i taktikou sa radila Procházková medzi vyspelé hráčky. Mala čo doháňať v kondícii, ktorá tiež podmieňuje rýchlostnú a vytrvalostnú zložku. Potom by bola vážnou súperkou našich najlepších žien – reprezentantiek. Procházková i so svojimi spoluhráčmi sa už intenzívne pripravovala na dorastenecké majstrovstvá ČSSR, ktoré boli o dva týždne v Hradec Kráľové a seniorské majstrovstvá SR, ktoré boli v máji v Trnave (Smer. 28. ročník, 1976, 86. číslo).
Výrazne sa Procházková predstavila i na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiline. V dvojhre žien sa jej podarilo umiestniť na druhom mieste a vo štvorhre žien sa s partnerkou Holobradou z Lokomotíva Nitra prebojovali na krásne druhé miesto.
V roku 1977 sa stali Procházková spolu s partnerkou Zamborovou z bedmintonového oddielu Klenovec majsterkami Slovenska, na majstrovstvách ktoré sa konali v meste Zvolen.
Po roku 1980 už prišla ďalšia generácia nádejných dorastencov. K najlepším patrili Štefan Vaško mladší a Renáta Synková. Spolu v zmiešanej štvorhre a štvorhre získali medaily na majstrovstvách Slovenska (30 rokov bedmintonu na Slovensku, 1992).
Štefan Vaško tri roky po sebe získaval tituly majstra Slovenska v kategórii juniorov. Aj v ostatných disciplínách vynikali najmä Vaško ml. a Synková (Štefan Vaško).
Bedminton napriek tomu, že ho hrá u nás rekreačne až milión hráčov, stále je popoluškou. Aktívne ho pestuje niekoľko stoviek hráčov v 130 oddieloch. Zo stredoslovenských oddielov existujú momentálne Slávia Žilina, Družstevník Klenovec a Lokomotíva Banská Bystrica.
Už štrnásty rok sa hral bedminton v Banskej Bystrici. Lokomotíva si počas týchto rokov prešla rokmi vzletu a rokmi krízy. Pre TJ Lokomotívu Banská Bystrica získali bedmintonisti viacero titulov majstrov Slovenska. Jednou z najtalentovanejších bola Ľubica Sliacka za slobodná Procházková, ktorej sa podarilo byť trojnásobnou majsterkou Slovenska. Vyšli odtiaľto aj ďalší hráči ako Schmidtmayer, Budinský, ktorí momentálne študovali v Bratislave.
Nie je tomu tak dávno, čo sa oddiel dostal naozaj do ťažkej situácie. Po odchode najlepších odchovancov sa v Slovenskej národnej lige dostala Lokomotíva zo špičky takmer na dno. Nebolo dosť ľudí, funkcionárov a neboli ani priestory. Tí najlepší vyrástli v telocvični SPŠST Jozefa Murgaša v Leninovom parku, odkiaľ museli odísť.
Záujem o bedminton by bol, ale najväčším problémom je vytvoriť adeptom podmienky pre optimálny rast. Doterajšie úspechy dorastencov a dorasteniek vyšli napriek zlým podmienkam.
Siedmym dospelým hráčom sa podarilo skonsolidovať a po výberoch spred dvoch rokov ostalo ďalej trénovať štrnásť mladých, nádejných adeptov. Vrátil sa Ing. Karol Sedlár, ktorý študoval v Brne a ako jediný odchovanec oddielu pôsobil ako tréner mládeži. Výborne ho dopĺňal dobrovoľný tréner Ing. Peter Šperka.
Vďaka úsiliu a pochopeniu výboru TJ Lokomotíva, zvlášť Bohušovi Svitekovi, zlepšili sa i podmienky. Bedmintonisti našli tiež pomocnú ruku u vedúceho tajomníka OV ČSZTV Miroslava Nemca. S porozumením sa stretli u riaditeľky ZDŠ pri Pedagogickej fakulte na Spojovej ulici Edity Dlhopolčekovej. V telocvični mali bedmintonisti vyznačené stabilne tri kurty a nachádzajú tu podmienky pre tréningy i stretnutia.
Popri doraste, ktorý hrá v majstrovstvách kraja, seniori účinkujú v slovenskej národnej lige. Základnými káder tvorili Štefan Vaško, Ing. Karol Sedlár, Peter Zámečník, Vladimír Gregor, Ivan Handlovský, Ľubica Sliacka, Helena Nociarová.
Na 16. majstrovstvách Slovenska v Košiciach v roku 1982 Lokomotíva Banská Bystrica nedosiahla veľký úspech. Nedarilo sa jej umiestniť na prvých troch miestach ani v dvojhrách mužov, žien, ani vo štvorhrách. Môžeme spomenúť štvrté miesto, ktoré vybojovala Ľuba Sliacka za slobodná Procházková s partnerkou Zamborovou (Štatistická publikácia SZBe, 2002).
O rok neskôr v roku 1983 Sliacka so Zamborovou potvrdili vynikajúcu formu a získali strieborné medaily na majstrovstvách Slovenska v Košiciach. Hrajúci tréner Vaško s partnerom Kenížom obsadili štvrté miesto.
Dorastenecké družstvo na Majstrovstvách Slovenska 1984 získalo strieborné medaily. Táto generácia nádejných dorastencov sa však rozišla na štúdia do škôl mimo Banskej Bystrice a od tých čias bedminton v Banskej Bystrici stagnoval, boli veľké problémy s priestormi aj financiami, čo mnohých odradilo (30 rokov bedmintonu na Slovensku, 1992).
Bedmintonisti Lokomotívy Banská Bystrica štartovali v Bratislave na druhom oblastnom klasifikačnom turnaji. Priniesol im výraznejší úspech, keď vo dvojhre Schmidtmayer vyhral pred Budinským a vo štvorhre prvé miesto vybojovali Vaško so Schmidtmayerom.
Bedmintonisti Lokomotívy Banská Bystrica získali na oblastných majstrovstvách dospelých a dorastu v Bratislave sedem titulov. V dvojhrách Budínsky a Sliacka. Vo štvorhrách Budínsky s Bratislavčanom Sládkom a Sliacka s Kalužákovou. V zmiešanej štvorhre Vaško so Sliackou. V dvojhre dorasteniek triumfovala Synková a vo štvorhre opäť Synková s Kováčikovou.
Počas úspešných klasifikačných, oblastných turnajov, ktoré TJ Lokomotíva Banská Bystrica dosahovala sa výsledky dostavili aj na majstrovstvách Slovenska v roku 1984 v Košiciach. V dvojhre skončil Schmidtmayer na štvrtom mieste, ale vo štvorhre mužov spolu s Vaškom získali strieborné medaily. V zmiešanej štvorhre Schmidtmayer s partnerkou Sliackou vybojovali druhé miesto.
Konečné výsledky majstrovstiev Slovenska v Košiciach 1984:
Štvorhra muži: 1. miesto Lenárt Juraj, Mošon Dušan Lokomotíva Košice
2. miesto Schmidtmayer Ľubomír, Vaško Štefan Lokomotíva BB
3. miesto Sládek Dušan, Budinský Ľubomír Spoje BA, Lok. BB
Zmiešaná štvorhra:
1. miesto Lenárt Juraj, Matyusová Eva Lokomotíva Košice
2. miesto Schmidtmayer, Sliacka Ľuba Lokomotíva BB
3. miesto Kozák Jaroslav, Auerová Katarína Lokomotíva Košice
V Banskej Bystrici vznikol bedmintonový oddiel pri TJ Lokomotíva pred viac ako desaťročím. Za ten čas prešiel strastiplnou cestou. V povedomí ľudí sa bedminton javil len ako rekreačný, oddychový šport. Zanietenie a elán členov oddielu prekonali mnohé prekážky. Hrávali doslova v malých telocvičniach, vyhadzovaní športovcami populárnejších športov.
Bedminton v Banskej Bystrici mal šťatie v trénerovi, večnom optimistovi Štefanovi Vaškovi, ktorý neustále hľadal riešenia a nevzdával sa. V sedemdesiatych rokoch sa mu podarilo dať dokopy partiu mladých ľudí, ktorí už v dorasteneckom veku dosahovali veľmi dobré výsledky a zaraďovali sa medzi popredných hráčov na Slovensku. Svojimi výkonmi upozornili na seba i na mnohých celoštátnych turnajoch. Schmidtmayer, Budinský, Gregor, Sedlár, Sliacka, Ličková a niekoľkí ďalší úspešne reprezentovali oddiel i TJ v Slovenskej národnej lige.
Po úrodných rokoch prišlo aj obdobie neúspechov. Schmidtmayer a Budinský odišli pracovať do Bratislavy, kde začali hrávať za Spoje Bratislava. Aj za Spoje Bratislava podávali veľmi dobré výkony najmä na majstrovstvách Slovenska.
Družstvo Lokomotívy sa prakticky rozpadlo a ostatní členovia sa sústredili na súťaže jednotlivcov v rámci klasifikačných turnajov a majstrovstiev Slovenska.
Posledný klasifikačný turnaj, ktorý sa konal v Banskej Bystrici ukázal, že hráči usporiadajúcej TJ Lokomotíva Banská Bystrica patria stále medzi Slovenskú elitu. Veľkým prísľubom sú aj mladí hráči, ktorí budú bojovať na majstrovstvách Slovenska družstiev a boli medzi nimi aj niektoré talenty, ktoré pri dobrom vedení môžu obsadzovať prvé miesta na turnajoch. Výkony a dobré výsledky by boli, ostávalo len veriť, že sa podarí nájsť miesto, kde by sa hrávala pravidelná súťaž.
V Banskej Bystrici oddiel TJ Lokomotíva hodnotil svoju činnosť za uplynulý rok v oblasti telesnej výchovy, rekreácie, turistiky a rôznych športov. Medzi všetkými športmi dobré výsledky dosahoval aj bedmintonový oddiel, hoci nemal vždy vyhovujúce podmienky pre svoju činnosť. Sústreďoval sa predovšetkým na prácu s mládežou. Družstvo dorastu sa prebojovávalo na čelo tabuľky oblastných majstrovstiev a má predpoklady hrať vo finále majstrovstiev Slovenska pre rok 1985. V spolupráci so ZARES vybudovali členovia oddielu bedmintonový kurt na plážovom kúpalisku.
V roku 1986 ukončil štúdium Schmitdmayer a spolu s Vaškom získali strieborné medaily vo štvorhre na Majstrovstvách Slovenska v Žiline. V štvorhre žien získala Sliacka s partnerkou Čajkovou s bedmintonového oddielu Klenovec druhé miesto. V zmiešanej štvorhre tak ako po iné roky triumfovali Schmidtmayer, Sliacka, keď obsadili druhé miesto.
Konečné výsledky majstrovstiev Slovenska v Žiline 1986:
Štvorhra muži: 1. miesto Novák Igor, Čechovský Ľubomír Lokomotíva Košice
2. miesto Schmidtmayer Ľubomír, Vaško Štefan Lokomotíva BB
3. miesto Lenárt Juraj, Mošon Dušan Lokomotíva Košice
Štvorhra žien:
1. miesto Auerová Katarína, Horváthová Dana Lok. Košice,VŠT Košice
2. miesto Čajková Zdena, Sliacka Ľuba Klenovec, Lok. BB
3. miesto Ludrovská Iveta, Bérešová Jana Lokomotíva Košice
Zmiešaná štvorhra:
1. miesto Mošon Dušan, Auerová Katarína Lokomotíva Košice
2. miesto Schmidtmayer, Sliacka Ľuba Lokomotíva BB
3. miesto Lenárt Juraj, Matyusová Eva Lok, Košice, Spoje BA

Potom prišla ďalšia stagnácia, znovu tie isté problémy – najmä s priestormi, nebolo možné ich získať v skorších popoludňajších hodinách. Štefan Vaško, ktorý mal na starosti reprezentáciu do 16 rokov vytvára nové žiacke družstvo, kde sa objavila talentovaná Miroslava Sliacka. S týmto družstvom by sa mali objaviť v priebehu dvoch až troch rokov na významnejších slovenských a celoštátnych súťažiach.
Schmitdmayer so Sliackou v zmiešanej štvorhre vybojovali titul Majstra Slovenska ešte aj v roku 1989.

V roku 1987 sa zhoršili ekonomické podmienky v Lokomotíve Banská Bystrica. Podmienky boli natoľko nevyhovujúce, že nebolo možné hrať v akejkoľvek súťaži. O Lokomotívu Banská Bystrica prejavil záujem bedminotnový oddiel Slávia Žilina. Všetci členovia oddielu odišli hosťovať do Slávie Žilina a hrali za nich aj v súťaži družstiev. Všetky tituly, ktoré získala Slávia Žilina im pomohli vybojovať hráči Lokomotívy Banská Bystrica.

V roku 1990 – 1993 keď končilo československé dianie v bedmintone v Banskej Bystrici sa bedminton hrával raz, dvakrát v týždni na zdravotnej škole, kde sa vytvorilo domové sídlo oddielu. Odchodom juniorov do škôl sa celé družstvo rozpadlo.
V roku 1993- 1995 vybudovali členovia oddielu nové juniorské družstvo zložené z chlapcov Španielka, Bieneš, Balog, ku ktorým pribudla dcéra Sliackej. S týmto družstvo sa Lokomotíva Banská Bystrica zúčastňovala turnajov aj v Čechách najmä v Brne a Brěclavi. Táto generácia po skončení juniorskej kategórie nepokračovala ďalej. Preto sa nepodarilo vybudovať družstvo dospelých.

V rokoch 1998 – 1999 sa hrávalo v telocvični na zdravotnej škole, ale len komerčne. Najstarší hráči z oddielu sa zúčastňovali majstrovstiev veteránov. Patrili k nim Gregor, Sedlár, Zámečník, Vaško, Schmidtmayer. Veteráni získali na majstrovstvách veteránov niekoľko medaily. Len Vaškovi sa podarilo získať 3 strieborné medaily vo svojej kategórii.

Do roku 2000 sa hrávalo len sporadicky v telocvični na zdravotnej škole. Bedminton sa začal hrávať už len v komerčnej forme. Po roku 2000 banskobystrický bedminton začína ožívať.
V roku 2005 komerčný bedminton prilákal skupinky ľudí, ktorí napĺňali večerné hodiny v telocvični.
Okolo roku 2006 – 2007 sa intenzívnejšie začal rozvíjať komerčný bedminton v Banskej Bystrici. Pribudol ďalší nadšenec bedmintonu pán Anton Siažik, ktorý vytvoril okolo seba veľkú skupinu záujemcov o bedminton. Tieto skupiny si postupne vyžadovali turnaje.
Pozdnejšie bola založená nezisková organizácia BK Loky BB. Túto organizáciu založili, kvôli rozvoju komerčného bedmintonu, prípadne aby pomohla pripraviť nové juniorské kategórie pre súťažný bedminton.
Roku 2008 – 2009 Sú k dispozícii štyrikrát do týždňa po 2 hodinách kurty v telocvični na zdravotnej škole. Uskutočnilo sa niekoľko zaujímavých turnajov. Stále sú požiadavky na vytváranie komerčných turnajov.
2004 Veľká akcia v auparku Bratislave kde firma Hugo Boss predstavovala novú vôňu a pri tejto príležitosti Lokomotíva Banská Bystrica s touto organizáciou usporiadala medzištátne stretnutie reprezentácii Slovenska a Česka. Druhú výraznú akciu usporiadali v Inchebe v roku 2006 ktorej sa opäť zúčastnili reprezentanti Slovenska a Česka.
Rok 2008 europa bedmintonový maratón.

Zdroj: Chmelík