BKLOKYBB n.o.

 
Názov organizácie BKLOKYBB n. o.
Sídlo organizácie Na Graniari 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Registrový úrad Okresný úrad Banská Bystrica
Registrácia č. OVVS / NO—30 / 2008
IČO 45 023 131
Dátum vzniku 03. 11. 2008
Zakladatelia (Právnické osoby) Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby) Štefan Vaško, Na Graniari 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Riaditeľ Štefan Vaško, Na Graniari 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Bankové spojenie 0304811742 / 0900
Poskytujeme služby v oblasti vzdelávania, výchovy a telesnej kultúry:

  • rozvoj bedmintonu pre širokú verejnosť,
  • výchova a rozvoj mládežníckych kategórií v bedmintone,
  • usporiadavanie športových podujatí v bedmintone všetkých kategórií,
  • propagácia partnerov v rámci organizovaných podujatí.

Adresa sídla

BKLOKYBB n.o.
Štefan Vaško
Na Graniari 19
974 01 Banská Bystrica

Vykonávanie činnosti

YONEX ARÉNA
Bedmintonové centrum
Banská Bystrica

Švermova 45
(južný vstup plážového kúpaliska)
974 01 Banská Bystrica

@ info@bklokybb.sk
T 0905 50 27 55